ประกวดราคาจ้างจัดการแข่งขัน SAT Phuket Tennis Invitation ๒๐๒๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกวดราคาจ้างจัดการแข่งขัน SAT Phuket Tennis Invitation ๒๐๒๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

 1 มีนาคม 2565

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ