ประกวดราคาจ้างจัดจ้างสัมมนาการเสริมสร้างศักยภาพ เฉพาะบุคลากรฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกวดราคาจ้างจัดจ้างสัมมนาการเสริมสร้างศักยภาพ เฉพาะบุคลากรฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

2 มีนาคม 2565

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ