ประกวดราคาจ้างดำเนินการผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาร์เชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกวดราคาจ้างดำเนินการผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาร์เชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

1 มีนาคม 2565

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ