ประกวดราคาจ้างทำเครื่องแต่งกายตามรายการแข่งขันของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหารสมาคมกีฬา และจังหวัดเจ้าภาพ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน เจ้าหน้าที่สนาม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกวดราคาจ้างทำเครื่องแต่งกายตามรายการแข่งขันของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหารสมาคมกีฬา และจังหวัดเจ้าภาพ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน เจ้าหน้าที่สนาม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

15 มีนาคม 2565

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ