ประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรระยะสั้นและระยะยาว การพัฒนาบุคลากร กกท. และประเมินประสิทธิผลระบบการเรียนรู้และพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศเรื่อง

ประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรระยะสั้นและระยะยาว การพัฒนาบุคลากร กกท. และประเมินประสิทธิผลระบบการเรียนรู้และพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศวันที่

23 กุมภาพันธ์ 2565

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ