ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาบุคลากรและระบบการจัดการความรู้และนวัตกรรม กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาบุคลากรและระบบการจัดการความรู้และนวัตกรรม กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

15 มีนาคม 2565

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ