ประกวดราคาซื้อโครงการระบบบริหารจัดการด้านการตรวจสอบภายใน ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกวดราคาซื้อโครงการระบบบริหารจัดการด้านการตรวจสอบภายใน ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

1 กันยายน 2565

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ