ประกวดราคาเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี และรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ (ระยะเวลา ๕ ปี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกวดราคาเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี และรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ (ระยะเวลา ๕ ปี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

11  มกราคม 2565

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ