ประกวดราคาเช่าระบบติดตามการฝึกซ้อมและประเมินสุขภาพร่างกายของนักกีฬาไทย ในการเตรียมเข้าร่วมการแข็งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกวดราคาเช่าระบบติดตามการฝึกซ้อมและประเมินสุขภาพร่างกายของนักกีฬาไทย ในการเตรียมเข้าร่วมการแข็งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

6  กรกฎาคม 2565

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ