ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ สิทธิประโยชน์ของรายการวิ่งเทรลใน Ultra Trial Thailand Tour และการส่งเสริมพัฒนาผู้มีความเป็นเลิศทางด้านวิ่งเทรล

ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา-Ultra-Trail-Thailan