ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดการแข่งขันจักรยาน L ETAPE THAILAND BY TOUR DE FRANCE โดยวิธีคัดเลือก

10-05-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างจัดการแข่งขันจักรยาน