ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกโครงการจ้างจัดการแข่งขันรายการ SAT Srisaket Football Invitation ๒obol๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศยกเลิก SAT Srisaket 17052565