ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดการแข่งขัน SAT Phuket Tennis Invitation ๒o๒๒ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก

17-05-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดการแข่ง SAT Phuket Tennis