ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (นายก้องศักด ยอดมณี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง

ประกาศผู้ชนะ งานจ้างที่ปรึกษา