ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างอบรมภาษาอังกฤษเฉพาะทางบุคลากรในสำนักงานควบคุม การใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างอบรมาษาอังกฤษเฉพาะทาง