ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่มวยไทยในชุมชนท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจต้านกีฬามวยไทยสำหรับคนรุ่นหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่มวยไทยในชุมชนท้องถิ่น