ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย ระดับ B License ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย ระดับ B License