ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์พิมหนังสือรวมเล่มกฎหมายที่เกี่ยวกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

DOC230522-23052022111520-1