ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างควบคุมงานควบ