ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 วงเงิน 25,986,900 บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิกประกวดราคางานจ้างก่อสร้างสน