ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานของ กกท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ