ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยระดับ B License ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างง