ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่มวยไทยในชุมชนท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจด้านกีฬามวยไทยสำหรับคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้าง (11)