ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกงานจ้างที่ปรึกษาโครงการ ศึกษาวิจัยความเป็นไปได้และผลกระทบของพื้นที่ ในการก่อสร้างสนามกีฬา “ภูเก็ต สปอร์ต คอมเพล็กซ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศยกเลิก จ้างที่ปรึกษางาน ภูเก็ต สปอร์ต คอมเพล็กซ์ วงเงิน 3,000,000.-บาท 27 พค.65