ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาการวิเคราะห์และติดตามผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและ สนับสนุนกีฬาในระดับภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27-05-2565 ประกาศผู้ชนะงานจ้างทีปรึกษา