ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการผู้เข้าพัก อาคารที่พักนักกีฬา ๒๐๐ เตียง และ อาคารที่พักนักกีฬา ๓๐๐ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการผู้เข้าพัก 27052565