ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย ลี่ยนแปลงประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่สร้างปรับปรุง ซ่อมแซม ตู้คว ไฟฟ้าราชมังคลากีฬาสถาน สนามกีฬาหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31-5-65 จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม ตู้ตวบคุมระบบไฟฟ้าราชมังฯ ปี65