ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจัดทำแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราช บัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษา PDPA 30052565