ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อต้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้กับศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ (NTC) ในส่วนภูมิภาค จำนวน ๔ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NTC