ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบจำลองอาหารแลกเปลี่ยนและแบบจำลองอาหารเสมือนจริง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ 01.06.65 ซื้อแบบจำลองอาหารแลกเปลี่ยนและแบบจำลองอาหารเสมือนจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565