ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยและบัญชีสำรอง

รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งฯ 2-65