ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์ภาคสนาม และวัสดุสิ้นเปลือง กองบริการ อาคารและกิจกรรมกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน กองบริการอาคาร