ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแชมแท่นรับเหรียญรางวัลและแท่นเชิญธงรับเหรียญรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจ้างซ่อมแท่นรับเหรียญรางวัล