ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการอบรมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพด้านบริการเพื่อการสร้างมูลค่าและ ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ 10.06.65 จ้างการอบรมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพด้านบริการเพื่อการสร้างมูลค่าฯ