ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์หนังสือคู่มือนักกีฬา (Athlete Guide) และรายชื่อยา ที่มีส่วนประกอบของสารต้องห้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ขอบเขตของงาน (TOR) จ้างจัดพิมพ์หนังสือคู่มือนักกีฬา (Athlete Guide)