ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดอบรมการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานการควบคุม การใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดอบรมการพัฒนาประสิทธิภาพ