ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กรุงเทพฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาพัฒนากระบวนการควบคุมการใช้สารต้องห้าม ทางการกีฬาตามมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาพัฒนากระบวนการ