ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการสารต้องห้ามทางการกีฬา (System for Thailand’s Anti – Doping Management – STAM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เผยแพร่แผนจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการสารต้องห้ามทางการกีฬา