ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจัดทำหน้าที่ความรับผิดชอบและปรับปรุงมาตรฐานกำหนด ตำแหน่งของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16-06-2565 ประกาศผู้ชนะ จ้างที่ปรึกษาจัดทำหน้าที่