ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย ขนย้าย ติดตั้ง และรื้อถอนป้ายประชาสัมพันธ์ในการสร้างกระแส การประชาสัมพันธ์ก่อนการแข่งขันและในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙ “พัทลุงเกมส์” และการ แข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ “เสกักเกมส์”ณ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก

21-6-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้าย ขนย้าย ติดตั้งและรื้อถอน พัทลุงฯ