ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดำเนินการทบทวนการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งศูนย์ฝึก กีฬาแห่งชาติ (Feasibility Study for Establishment of National Training Center : NTC) ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ จ้างที่ปรึกษา NTC 21.06.2565