ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจ้างที่ปรึกษาจัดทำหลักเกณฑ์มาตรฐานรายได้บุคลากรกีฬามวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เผยแพร่แผนการจ้างที่ปรึกษาจัดทำหลักเกณฑ์มาตรฐานรายได้บุคลากรกีฬามวย