ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการเช่าพื้นที่ Cloud Server เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เผยแพร่แผนการเช่าพื้นที่ Cloud Server เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล