ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ผู้จัดการแข่งขันที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสนามหรือรายการแข่งขันใน Ultra Trail Thailand Tour ระดับ Event (UTTT Events) ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศผู้จัดการแข่งขันที่ได้รับการคัดเลือก