ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้าง ปรับปรุง
เอกสารประกวดราคางานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง