ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกดราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งสริมและเผยแพร่มวยไทยในชุมชนท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมสร้างแรงบรรดาลใจด้านกีฬามวยไทยสำหรับคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์