ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการสารต้องห้ามทางการกีฬา (System for Thailand’s Anti – Doping Management – STAM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวนประกวดราคา