ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจ COVID – ๑๙ (Antigen Test Kit : ATK) เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา ให้แก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาระดับชาติ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ ซื้อชุดตรวจ COVID - 19 (ATK) 30062565