ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาการประเมินผลและจัดทำองค์ความรู้กีฬาอาชีพ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01072565 ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษากีฬาอาชีพฯ