ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์เพื่อผลิตรายการในสถานี เพื่อส่งสัญญาณโทรทัศน์ด้านการกีฬา และการท่องเที่ยวภาคพื้นดิน ในระบบดิจิทัล แบบความคมชัดปกติ ประเภทหมวดหมู่การท่องเที่ยวกีฬาและ สาธารณสุข หมายเลขลำดับการให้บริการหมายเลข ๗ (T Sports ๗) (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะเช่าอุปกรณ์ T Sports 7 01.07.2565